Bomen en volksgebruiken

Bomen en Volksgebruiken is een wandelroute op het terrein van de gem. Gennep en Staatsbosbeheer (Deze route wordt u aangeboden door IVNMaas en Niers). De route is ca. 4,3 km lang.

De routepalen met de letters A t/m P staan bij een object dat in de folder beschreven staat of waarover volksgebruiken bekend zijn.


A= zwarte den, B= berk, C= zomereik, D= jeneverbes, E= ratelpopulier, F= vuilboom,
G= krentenboom, H= lijsterbes, I= vlierstruik, J= wilde appel, K= els, L= knotwilgen, M= ingestoven eik, N= meidoorn, O= wilde kers, P= grove den.