Bomen en volksgebruiken

Bomen en Volksgebruiken is een wandelroute op het terrein van de gem. Gennep en Staatsbosbeheer

(Deze route wordt u aangeboden door IVNMaas en Niers). De route is ca. 4 km lang. 

De routepalen met de cijfers 1 t/m 17 staan bij een object dat in de folder beschreven staat of waarover volksgebruiken bekend zijn.

1= zwarte den, 2= berk, 3= 7-stammige zomereik, 4= jeneverbes, 5= ratelpopulier,

6= vuilboom, 7= hulst,  8= krentenboom, 9= lijsterbes, 10= vlierstruik, 12= els,

11= wilde appel, 13= knotwilgen,  14= ingestoven eik 

15= meidoorn, 16= wilde kers, 17= grove den